Boman & Svahn renoverar skofabriken åt Örebroporten Fastigheter AB i Örebro

Nytt Projekt, Gamla Skofabriken

I den gamla skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro kommer vi byta fönster, renovera och snygga till delar av fasaden, samt installera ny hiss. Målet med renoveringen är att anpassa fastighetens utseende till resterande byggnad. Arbetet har påbörjats i december 2018 Beställare: Örebroporten Fastigheter AB