Biltemas lager Linköping

Under hösten kommer vi utföra arbeten på Biltemas lagerbyggnad i Linköping. I entreprenaden ingår bland annat takarbeten, plåtarbeten, fönsterbyten, nytt entréparti och renovering av toaletter och RWC. Beställare är Biltema Real Estate Sweden AB.

Tryckstegringsstation Tegeltorp

I Tegeltorp vid Södra Väringen uppför vi under hösten ny tryckstegringsstation för dricksvatten. Entreprenaden är en delad utförandeentreprenad där vi står för bygg och markarbeten. Detta är andra tryckstegringsstationen som vi uppför. Tidigare i år färdigställdes tryckstegringsstation för dricksvatten i närheten av Lanna.