Boman & Svahn ska erbjuda kvalitativa byggtjänster med helhetsansvar till företag, offentlig verksamhet och privatpersoner i Mellansverige.

Vi ska bygga vår framgång på ärlighet, transparens, uppriktighet, förtroende och självklart nöjda kunder. Ledorden i vår verksamhet ska vara hög kvalitet, miljön i fokus och en sund arbetsmiljö. Vi driver och utvecklar verksamheten tillsammans med vår viktigaste resurs, våra medarbetare.

Affärsidén är godkänd av företagets ledning och kommunicerad till alla medarbetare.