Hovstaskolan

På Hovstaskolan i Örebro bygger vi ny matsal och tillredningskök, vidare anlägger vi ny lastkaj och bygger nytt miljöhus, samt genomför takbyte på delar av fastigheten. Beställare: Riksbyggen och Örebro Kommun