Hovstaskolan

På Hovstaskolan i Örebro bygger vi ny matsal och tillredningskök, vidare anlägger vi ny lastkaj och bygger nytt miljöhus, samt genomför takbyte på delar av fastigheten. Beställare: Riksbyggen och Örebro Kommun

Nytt projekt för Boman & Svahn med Karlslundsskolan i Örebro

Nytt Projekt, Gamla Karlslundsskolan

Vi har fått uppdraget att totalrusta och anpassa gamla Karlslundsskolan och vaktmästarbostaden till ny verksamhet. Fastigheterna får nya planlösningar och ytskikt, samt ny putsad fasad. Det anläggs ny tillfartsväg samt trädgård och parkeringsplatser. Arbetet med mark är påbörjat i december 2018, byggnadsarbetet påbörjas januari 2019. Beställare: Örebrobostäder omsorgsfastigheter

Boman & Svahn renoverar skofabriken åt Örebroporten Fastigheter AB i Örebro

Nytt Projekt, Gamla Skofabriken

I den gamla skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro kommer vi byta fönster, renovera och snygga till delar av fasaden, samt installera ny hiss. Målet med renoveringen är att anpassa fastighetens utseende till resterande byggnad. Arbetet har påbörjats i december 2018 Beställare: Örebroporten Fastigheter AB