Mikael Boman och Joakim Svahn startade företaget Boman & Svahn Bygg & Entreprenad Handelsbolag den 5 mars 2012. Vid årets slut 2012 hade företaget anställt ytterligare åtta medarbetare.

Under första hälften av 2013 ombildades företaget till aktiebolaget Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB.

2013 köper Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB byggföretaget Swepax AB, som blir ett helägt dotterbolag till Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB.

2018 har företagen cirka 40 anställda