10 års jubileum
Under 2022 har företaget cirka 65 anställda och

Boman & Svahn firar 10 års jubileum.

2022
Nyanställningar
Under 2018 har företagen cirka 40 anställda.
2018
Nytt dotterbolag
Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB köper byggföretaget Swepax AB, som blir ett helägt dotterbolag till

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB.

Ombildande till AB
Under första hälften av 2013 ombildades företaget till aktiebolaget Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB.
2013
Nyanställningar
Vid årets slut 2012 hade företaget anställt ytterligare åtta medarbetare.
2012