Biltemas lager Linköping

Under hösten kommer vi utföra arbeten på Biltemas lagerbyggnad i Linköping. I entreprenaden ingår bland annat takarbeten, plåtarbeten, fönsterbyten, nytt entréparti och renovering av toaletter och RWC. Beställare är Biltema Real Estate Sweden AB.

Tryckstegringsstation Tegeltorp

I Tegeltorp vid Södra Väringen uppför vi under hösten ny tryckstegringsstation för dricksvatten. Entreprenaden är en delad utförandeentreprenad där vi står för bygg och markarbeten. Detta är andra tryckstegringsstationen som vi uppför. Tidigare i år färdigställdes tryckstegringsstation för dricksvatten i närheten av Lanna.

Kv. Spenaten Örebro

På uppdrag av ÖrebroBostäder kommer vi ROT-renovera fastigheten på Malmgatan 2 i Örebro. Entreprenaden består av 14 lägenheter och två verksamhetslokaler som ska renoveras. I entreprenaden ingår även utvändiga arbeten.

Fasaddämpande åtgärder åt Trafikverket

Vi har vunnit upphandlingen att genomföra Fasaddämpande fastighetsåtgärder åt Trafikverket längs med Västra Stambanan från Finnerödja till Brevens Bruk. I uppdraget ingår mätning av fönster och fönsterdörrar samt montage. Uppdraget omfattar cirka 200 fastigheter fördelat på enfamiljshus och flerfamiljsfastigheter.