Nytt Partneringprojekt!

På uppdrag av Örebroporten Fastigheter kommer vi under sommarlovet renovera Jensen Educations lokaler belägna på Rudbecksgatan i Örebro. Under projektet kommer vi bland annat tillskapa nya klassrum och förbättrad ventilation i lokalerna. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkansform, så kallad Partnering. Vi tackar Örebroporten för förtroendet.

Hovstaskolan

På Hovstaskolan i Örebro bygger vi ny matsal och tillredningskök, vidare anlägger vi ny lastkaj och bygger nytt miljöhus, samt genomför takbyte på delar av fastigheten. Beställare: Riksbyggen och Örebro Kommun

Nytt projekt för Boman & Svahn med Karlslundsskolan i Örebro

Nytt Projekt, Gamla Karlslundsskolan

Vi har fått uppdraget att totalrusta och anpassa gamla Karlslundsskolan och vaktmästarbostaden till ny verksamhet. Fastigheterna får nya planlösningar och ytskikt, samt ny putsad fasad. Det anläggs ny tillfartsväg samt trädgård och parkeringsplatser. Arbetet med mark är påbörjat i december 2018, byggnadsarbetet påbörjas januari 2019. Beställare: Örebrobostäder omsorgsfastigheter

Boman & Svahn renoverar skofabriken åt Örebroporten Fastigheter AB i Örebro

Nytt Projekt, Gamla Skofabriken

I den gamla skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro kommer vi byta fönster, renovera och snygga till delar av fasaden, samt installera ny hiss. Målet med renoveringen är att anpassa fastighetens utseende till resterande byggnad. Arbetet har påbörjats i december 2018 Beställare: Örebroporten Fastigheter AB

Köpmangatan Kumla

Den tidigare klädesbutiken byggdes om till en ny och fräsch restaurang åt Subway. Vi totalrenoverade och byggde nytt kök och restauranginredning, samt installerade ny ventilation anpassad till verksamheten. Beställare: Drivbänken i Örebro AB (Kumla Bostäder)

Nybyggnation omklädningsrum Behrn Arena Bandyhallen Örebro

Nybyggnation som ansluter till den befintliga ishallen. Byggnaden är uppförd på pålad betonggrund, med stålkonstruktion och fasadskivor. Invändigt uppfördes omklädningsrum, toaletter, duschrum, domarrum, samt en hiss för att möta lagstadgade tillgänglighetskrav. I denna totalentreprenad byggde vi enligt Miljöbyggnad Silver vilket var ett krav från beställaren. Beställare: Örebroporten Fastigheter AB