Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Alla projekt, oavsett storlek ska utföras och slutföras med avsedd och förväntad kvalitet. Våra beställare ska känna sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Detta gör vi genom att:

  • Följa de lagar, regelverk och andra krav som ställs för den aktuella verksamheten.
  • Bygga långsiktiga kundrelationer genom trovärdighet, transparens, flexibilitet och hög kompetens.
  • Genomföra KMA-ronder och internrevisioner för att säkerställa rutiner och arbetsmetoder.
  • Alla medarbetare har ett personligt ansvar för kvaliteten och förbättringsarbetet, samt är införstådda med betydelsen av det egna bidraget till kvaliteten i vår verksamhet.
  • Kvalitetsuppfyllnaden ska mätas genom kundundersökningar, samt riktade uppföljningar av utvalda projekt.