Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB arbetar utifrån ett medvetet miljöperspektiv med fokus på hållbarhet. Vi är väl medvetna om det nödvändiga i att aktivt bidra till att skydda och förbättra vår gemensamma miljö, samt att ta hänsyn till att naturen inte har obegränsade resurser. Vår verksamhet ska kännetecknas av omtanke på miljön och ett arbete med ständiga förbättringar.

Detta uppnår vi genom att:

  • Vi i vår roll som byggentreprenör aktivt verkar för att miljöanpassa verksamheten.
  • Vi har inventerat och värderat våra miljöaspekter och följer upp dessa årligen.
  • Sträva efter att välja material som ger en så liten miljöbelastning som möjligt sett till livscykelperspektivet.
  • Genom lagbevakningstjänst aviseras om de senaste miljölagarna.
  • Genomföra KMA-ronder och internrevisioner för att kontrollera våra rutiner och arbetsmetoder.
  • Löpande informerar våra medarbetare om miljöfrågor, gällande lagstiftning och regelverk.
  • Öka medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
  • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras och vi ska följa gällande lagar, föreskrifter och regelverk.