Nybyggnad av garage och carports Tallrisvägen Örebro

På uppdrag av Örebrobostäder uppför vi nya garage, carports och miljöhus på Tallrisvägen i Örebro. Etapp 1 ska vara färdigställd under hösten 2021. Start av Etapp 2 våren 2022.

Nybyggnad av återvinningsstationer i Fjugesta och Laxå

På uppdrag av Sydnärkes Kommunalförbund uppför vi nya Återvinningsstationer i Fjugesta och Laxå. Färdigställande under hösten 2021.

Strömsborg, ny grundläggning

På uppdrag av Örebro Kommun bevarar vi just nu kulturfastigheten Strömsborg. I entreprenaden kommer vi flytta huset för att möjliggöra en ny grundläggning. Läs mer på vår Facebook.

Byte av tak och fönster, samt ventilationsarbeten Ekersgatan Örebro

På uppdrag av Riksbyggen byter vi tak och fönster, samt ventilationsarbeten på BRF Örebrohus 9 i Örebro. Färdigställande december 2021 / januari 2022.

Byte av fasad och fönster Majorsgatan Örebro

På uppdrag av Örebrobostäder byter vi fönster och fasad på Majorsgatan 1 i Örebro. Färdigställande höst/vinter 2021.

Biltemas lager Linköping

Under hösten kommer vi utföra arbeten på Biltemas lagerbyggnad i Linköping. I entreprenaden ingår bland annat takarbeten, plåtarbeten, fönsterbyten, nytt entréparti och renovering av toaletter och RWC. Beställare är Biltema Real Estate Sweden AB.

Tryckstegringsstation Tegeltorp

I Tegeltorp vid Södra Väringen uppför vi under hösten ny tryckstegringsstation för dricksvatten. Entreprenaden är en delad utförandeentreprenad där vi står för bygg och markarbeten. Detta är andra tryckstegringsstationen som vi uppför. Tidigare i år färdigställdes tryckstegringsstation för dricksvatten i närheten av Lanna.

Göktytan Karlskoga

I Karlskoga renoverar vi sedan i höstas ”Blå Huset”. I fastigheten ska ny verksamhet in från och med i vår, bland annat en tandläkarmottagning.

Kv. Spenaten Örebro

På uppdrag av ÖrebroBostäder kommer vi ROT-renovera fastigheten på Malmgatan 2 i Örebro. Entreprenaden består av 14 lägenheter och två verksamhetslokaler som ska renoveras. I entreprenaden ingår även utvändiga arbeten.

Fasaddämpande åtgärder åt Trafikverket

Vi har vunnit upphandlingen att genomföra Fasaddämpande fastighetsåtgärder åt Trafikverket längs med Västra Stambanan från Finnerödja till Brevens Bruk. I uppdraget ingår mätning av fönster och fönsterdörrar samt montage. Uppdraget omfattar cirka 200 fastigheter fördelat på enfamiljshus och flerfamiljsfastigheter.