NyheterProjekt

På uppdrag av Örebro Kommun bevarar vi just nu kulturfastigheten Strömsborg. I entreprenaden kommer vi flytta huset för att möjliggöra en ny grundläggning. Läs mer på vår Facebook.