I Tegeltorp vid Södra Väringen uppför vi under hösten ny tryckstegringsstation för dricksvatten. Entreprenaden är en delad utförandeentreprenad där vi står för bygg och markarbeten. Detta är andra tryckstegringsstationen som vi uppför. Tidigare i år färdigställdes tryckstegringsstation för dricksvatten i närheten av Lanna.