Projekt

På uppdrag av Örebrobostäder uppförde vi i denna generalentreprenad nybyggnation av garage, carport, miljöhus och förråd.
Detta är den fjärde etappen och vi har tidigare även utfört den tredje.

Beställare: Örebrobostäder