På Hovstaskolan i Örebro bygger vi ny matsal och tillredningskök, vidare anlägger vi ny lastkaj och bygger nytt miljöhus, samt genomför takbyte på delar av fastigheten.

Beställare: Riksbyggen och Örebro Kommun