Projekt

Nybyggnation som ansluter till den befintliga ishallen. Byggnaden är uppförd på pålad betonggrund, med stålkonstruktion och fasadskivor. Invändigt uppfördes omklädningsrum, toaletter, duschrum, domarrum, samt en hiss för att möta lagstadgade tillgänglighetskrav. I denna totalentreprenad byggde vi enligt Miljöbyggnad Silver vilket var ett krav från beställaren.

Beställare: Örebroporten Fastigheter AB