ProjektNytt projekt för Boman & Svahn med Karlslundsskolan i Örebro

Vi har fått uppdraget att totalrusta och anpassa gamla Karlslundsskolan och vaktmästarbostaden till ny verksamhet. Fastigheterna får nya planlösningar och ytskikt, samt ny putsad fasad. Det anläggs ny tillfartsväg samt trädgård och parkeringsplatser.

Arbetet med mark är påbörjat i december 2018, byggnadsarbetet påbörjas januari 2019.

Beställare: Örebrobostäder omsorgsfastigheter