ProjektBoman & Svahn renoverar skofabriken åt Örebroporten Fastigheter AB i Örebro

I den gamla skofabriken på Pappersbruksallén i Örebro kommer vi byta fönster, renovera och snygga till delar av fasaden, samt installera ny hiss.
Målet med renoveringen är att anpassa fastighetens utseende till resterande byggnad.

Arbetet har påbörjats i december 2018

Beställare: Örebroporten Fastigheter AB