Vi uppför nytt miljöhus för placering av avfalls- och återvinningskärl. Det installeras fettavskiljare och ventilation.

Arbetet påbörjas i januari 2019

Beställare: Örebrobostäder