Projekt

I kvarteret Lärkan i Hällefors ROT-renoverade vi två stycken flerfamiljsfastigheter. Vi rev ur de gamla studentkorridorerna och tillskapade 6 stycken förskoleavdelningar, samt 6 stycken lägenheter anpassade för äldre.

Beställare: Statens Bostadsomvandling