Projekt

ROT-renovering av nio flerfamiljshus samt option om ytterligare åtta hus. I entreprenaden ingår rivning, sanering, återuppbyggnad, nya utvändiga trappor, fönster, mm. Rivning och återuppbyggnad av gårdshus. För uppdaterad information följ oss på Facebook Facebook.com/bomansvahn och Instagram @bomansvahn