Nytt projekt för Boman & Svahn med Karlslundsskolan i Örebro

Nytt Projekt, Gamla Karlslundsskolan

Vi har fått uppdraget att totalrusta och anpassa gamla Karlslundsskolan och vaktmästarbostaden till ny verksamhet. Fastigheterna får nya planlösningar och ytskikt, samt ny putsad fasad. Det anläggs ny tillfartsväg samt trädgård och parkeringsplatser. Arbetet med mark är påbörjat i december 2018, byggnadsarbetet påbörjas januari 2019. Beställare: Örebrobostäder omsorgsfastigheter

Nybyggnation omklädningsrum Behrn Arena Bandyhallen Örebro

Nybyggnation som ansluter till den befintliga ishallen. Byggnaden är uppförd på pålad betonggrund, med stålkonstruktion och fasadskivor. Invändigt uppfördes omklädningsrum, toaletter, duschrum, domarrum, samt en hiss för att möta lagstadgade tillgänglighetskrav. I denna totalentreprenad byggde vi enligt Miljöbyggnad Silver vilket var ett krav från beställaren. Beställare: Örebroporten Fastigheter AB