Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB hjälper Dig som kund med ditt byggbehov oavsett storlek på projektet.

Byggservice

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten, samt mindre entreprenader och stambyten åt privata och offentliga fastighetsbolag.

För privat- och bostadsrättsägare åtar vi oss reparationsarbeten, samt om- och tillbyggnader.

Våra hantverkare är erfarna, ansvarsfulla och vana att arbeta i miljöer med kvarvarande pågående verksamhet.

Företaget har en stark lokal förankring, vilket gör det möjligt att arbeta nära Dig som kund. Med vår samlade kompetens och resurser kan vi erbjuda effektiva lösningar.

Entreprenader och Projektering

Oavsett storlek gör vi alltid vårt yttersta för att byggprojektet och processen ska bli så smidig som möjligt.

Vi kan erbjuda olika typer av entreprenadlösningar, så att Du som kund kan välja det som passar dig bäst.

Delad entreprenad kan även ibland kallas för utförandeentreprenader, eftersom beställaren utför en del av arbetet själv.

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag.
Företaget – totalentreprenören – ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

Fördelen med totalentreprenad är att du bara har ett kontrakt och en motpart. Det är enklare och kräver mindre arbetsinsats av dig. I totalentreprenad lämnar man över hela ansvaret till en totalentreprenör.

Generalentreprenad lägger mer ansvar på generalentreprenören då beställaren ansvarar för projekteringen och bygghandlingarna. Beställaren har alltså själv sett till att alla papper är klara.

När det kommer till samordning och upphandling av underentreprenaden har ansvaret istället lämnats till en generalentreprenör. Beställaren har i det här fallet en enda avtalspart för bygget.

Delad generalentreprenad är en blandad entreprenadform som finns i olika varianter.

Ett exempel är blandningen mellan delad entreprenad och generalentreprenad. Här har beställaren själv handlat upp de olika underleverantörerna, men köper sedan in en samordningstjänst. Beställaren lämnar över ansvaret till en generalentreprenör.

Skyddsrum

Efter många år av arbete med skyddsrum hos fastighetsägare vågar vi kalla oss specialister. Med vår erfarenhet och utbildning kan våra kunder vara säkra på att jobbet blir utfört på riktigt sätt.

Vi hjälper även Dig som fastighetsägare med tillsynsarbete för att säkerställa Ditt skyddsrums förmåga.