Projekt

På Metallvägen i Garphyttan genom förde vi renoveringar av badrum i 6 stycken flerfamiljshus. I entreprenaden ingick även stam- och kulvertbyte. Hyresgästerna var kvarboende under entreprenadtiden.

Beställare: Örebrobostäder