Vindhjulet Västhaga, ROT-renovering av flerfamiljshus

ROT-renovering av nio flerfamiljshus samt option om ytterligare åtta hus. I entreprenaden ingår rivning, sanering, återuppbyggnad, nya utvändiga trappor, fönster, mm. Rivning och återuppbyggnad av gårdshus. För uppdaterad information följ oss på Facebook Facebook.com/bomansvahn och Instagram @bomansvahn

Trängen B-Hallen, ny betonggjuten ispist

Ny ispist vid Trängens IP, B-Hallen.

Spenaten 4, ROT-renovering av lägenheter och lokaler

ROT-renovering Spenaten 4 i Örebro. Renovering av 14 lägenheter och två lokaler.

Badrumsentreprenad Brickebacken

På uppdrag av Örebrobostäder renoverar vi badrum på Granrisvägen i Örebro. Entreprenaden består av en huvuddel och en option med sammanlagt 180 badrum.