Badrumsentreprenad Brickebacken

På uppdrag av Örebrobostäder renoverar vi badrum på Granrisvägen i Örebro. Entreprenaden består av en huvuddel och en option med sammanlagt 180 badrum.

Nytt Partneringprojekt!

På uppdrag av Örebroporten Fastigheter kommer vi under sommarlovet renovera Jensen Educations lokaler belägna på Rudbecksgatan i Örebro. Under projektet kommer vi bland annat tillskapa nya klassrum och förbättrad ventilation i lokalerna. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkansform, så kallad Partnering. Vi tackar Örebroporten för förtroendet.

Hovstaskolan

På Hovstaskolan i Örebro bygger vi ny matsal och tillredningskök, vidare anlägger vi ny lastkaj och bygger nytt miljöhus, samt genomför takbyte på delar av fastigheten. Beställare: Riksbyggen och Örebro Kommun

Nytt Projekt, Miljöhus Adolfsbergshemmet

Vi uppför nytt miljöhus för placering av avfalls- och återvinningskärl. Det installeras fettavskiljare och ventilation. Arbetet påbörjas i januari 2019 Beställare: Örebrobostäder