Nybyggnad av garage och carports Tallrisvägen Örebro

På uppdrag av Örebrobostäder uppför vi nya garage, carports och miljöhus på Tallrisvägen i Örebro. Etapp 1 ska vara färdigställd under hösten 2021. Start av Etapp 2 våren 2022.

Nybyggnad av återvinningsstationer i Fjugesta och Laxå

På uppdrag av Sydnärkes Kommunalförbund uppför vi nya Återvinningsstationer i Fjugesta och Laxå. Färdigställande under hösten 2021.

Strömsborg, ny grundläggning

På uppdrag av Örebro Kommun bevarar vi just nu kulturfastigheten Strömsborg. I entreprenaden kommer vi flytta huset för att möjliggöra en ny grundläggning. Läs mer på vår Facebook.

Byte av tak och fönster, samt ventilationsarbeten Ekersgatan Örebro

På uppdrag av Riksbyggen byter vi tak och fönster, samt ventilationsarbeten på BRF Örebrohus 9 i Örebro. Färdigställande december 2021 / januari 2022.